måndag 22 april 2013

Spara eller Slösa!

Visst minns ni "Lyckoslanten"? Tidningen som delades ut i skolan och som ville uppmana det uppväxande släktet till sund sparsamhet och som det hette i målbeskrivningen "ett målmedvetet handhavande av förvärvade medel". Tidningen gavs ut första gången 1926 och var ett samarbete mellan skolan och Sparbanken, ni vet med eken som symbol. Den innehöll olika artiklar, sagor, visor för barn, men det enda jag minns från min skoltid på 50-talet är serien om "Spara och Slösa" skapad av Birgitta Lilliehöök. Tidningen gavs ut med denna serie ända till 1963 och under 50-talet ansågs den vara den största barntidningen i Europa. Ja, Spara var ju den där präktiga, ordentliga, som alltid är noga med att hålla sin spargris rund och trind, medan Slösa köper kläder och snask och ohämmat slösar med sina pengar till förfång för den stackars grisen som är liten och mager. Spara tråkig och Slösa rolig! Man tyckte nog lite synd om henne också för att hon alltid råkade illa ut och där stod Spara som ett odrägligt dygdemönster.
Säkert är nog att vi har både Spara och Slösa inom oss men det som är så intressant nu när jag tittar på de gamla serierna är att allt var så tydligt och okomplicerat då. Svart och vitt, inga gråskalor, utan rakt på sak! Budskapet går fram. Om du är flitig och sparsam så går det bra, "Envar sin egen lyckas smed" som det stod som motto på första numret! Ja så enkelt är det nog inte... och Lilliehöök förändrade sina flickor efter hand och Spara blir också lite mer hjälpsam mot Slösa, som i serien om hur hon lånar ut pengar till halstabletter för att Slösa ska få slut på sin rökhosta!! ( man kan ju undra vilken årskull man vänder sig till..) Även budskapen följer sin tid!


Första serien 1926
1954 (agan ännu ej avskaffad)
1961(rökningens oskuldsfulla decenium)
P.S Lyckoslanten ges fortfarande ut och kan beställas av skolor och Spara och Slösa har avbrutit sin pensionering sedan 1963 och återuppstått! dock i andra skepnader och med en annan "mamma"!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar