tisdag 7 juni 2016

Körresa på helgonmark


Hes i rösten men full av fina upplevelser sitter jag här med sommarsol skinande genom balkongdörren.
Att resa på körresa är något alldeles speciellt och denna gång blev det Dalarna, närmare bestämt Falun och Gagnef som fick fint besök! Själv var jag nervös att min röst inte skulle hålla men min kära altkompis Karin hade med sig en "dundertablett" som höll hostan stången på ett föredömligt sätt! För oss som är vana med vår lilla Enskedekyrkas aukustik är det underbart att få pröva rösten i andra kyrkor;  ibland kan det vara rejäl efterklang som fordrar ett helt annat sätt att sjunga. I Faluns Kristinekyrka, mycket vacker med sina blåmålade bänkar,  kändes det lätt att sjunga och där hade vi också en mycket uppskattad konsert. På högmässan berättade prästen att Elisabeth Hesselblad, vårt nya svenska helgon efter heliga Birgitta, växte upp här i Falun och konfirmerades just i Kristinekyrkan. Det kändes extra högtidligt att få sjunga just denna dag den 5 juni samtidigt som hon helgonförklarades på Petersplatsen i Rom. Det är 625 år sedan som en svensk helgonförklaring skedde och då var det den heliga Birgitta.
Elisabeth föddes 1870 och var nummer 5 bland 13 syskon. Familjen var mycket fattig och när hon var 18 år reste hon till USA för att kunna skicka hem pengar. Här konverterade hon till katolicismen, studerade till sjuksköterska men dödsdömd i blödande magsår kom hon till Rom 1903. Hon tillfrisknade dock och fick en religiös kallelse att grunda en ny birgittinsk gren vilket skedde 1911, och nu har Birgittasystrarna kloster i Falun och Djursholm men också finns 50 kloster över hela världen bl.a på Kuba där ett mirakel sägs ha skett, då en obotligt sjuk pojke tillfrisknade efter förböner av Elisabeth. Även i Mexiko botades en nunnas knä på ett sätt, som läkarvetenskapen inte kunde förklara… Under andra världskriget hjälpte Elisabeth judar och gömde många i klostret i Rom. Det berättas att när nazisterna kom och ville inspektera kom Elisabeth emot dem viftande med svenska flaggan och sa att klostret stod under den svenske konungens beskydd, så de hade ingen rätt att komma in. Och därmed lät sig nazisterna nöja!
Att bli helgonförklarad är ingen lätt historia. Dels ska personen leva ett liv i Kristi efterföljd och på betydande sätt visa medmänsklighet och barmhärtighet och de mirakel som åberopas måste noggrant granskas och undersökas innan de kan bli godkända. 1957 dog Elisabeth i Rom och nu är hon således vårt nya svenska helgon!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar