onsdag 4 mars 2015

"Den gyllene medelvägen", en tredje rapport från "det orörda Burma"

I jordgubbslandet!

Jag tar fram Herman Hesses bok "Siddhartha" ur bokhyllan. Den inköptes för drygt 30 år sedan i Grekland inför en förestående båtresa och jag minns än i dag vilket starkt intryck den gjorde på mig. Berättelsen är om Siddhartha Gautama som föds (ca 623 f. Kr)  som prins i Indien och som enligt en spådom antingen ska bli en världslig härskare eller en Buddha (upplyst) och som därför hålls instängd i palatset för att undvika att han kommer i kontakt med världen utanför. Han gifter sig och får en son men under en vandring i sin trädgård stöter han på en fattig man, en helig man, en död och en gammal man.

70 meter lång liggande Buddha i Yangonpagod


Då lämnar han sin familj, tar tiggarstaven och beger sig ut i världen för att upptäcka den. Under sina vandringar ser han lidandet i alla dess former, allt begär, all själviskhet, och han beslutar sig för att försöka finna en väg att befria människorna från de lagar som håller oss fångna genom död och återfödelse. Han prövar olika sätt att nå kunskap. Under en period lever han som asket (äter som minst bara ett riskorn per dag) men inser att detta är ingen lösning utan kommer fram till vad jag skulle vilja säga "lagom är bäst"! Han frestas av onda makter, bl.a fala kvinnor(!) men till slut sätter han sig under ett bodhiträd och efter långvarig meditation uppnår han till slut vishet och blir en Buddha.
Planterat Bodhiträd från Indien med mediterande Buddha
Världens största bok "Tipitaka" 729 ingraverade marmorplattor av Buddhas läror

Han vandrar omkring med sina följeslagare, predikar och fler och fler tar till sig hans visdom. Det finns flera paralleller till vår kristendom men i buddismen finns ingen Gud och Buddha är ingen frälsare utan en filosof som kan vägleda men där du själv måste agera för att till slut uppnå nirvana, det totala utslocknandet. De två största grenarna inom buddismen är Mahayana och Thervada av vilken den sistnämna är dominerande i Burma. Man har olika syn på hur många Buddhor som finns, hur man når befrielse och Thervada anses vara strängare. Inom vissa riktningar finns också tron på andeväsen (sk. Nats),  medier som förmedlar kontakt med dessa och t.ex inför ett stundande bröllop anlitar man spåmän för att säkerställa att man passar ihop med utgångspunkt från varandras födelsetider. Alla kan bli buddhor och enligt Buddha själv är kvinnan likvärdig mannen och har  samma möjlighet att nå upplysning (här var Buddha en föregångsman) men eftersom buddismen utvecklats i olika kulturella sammanhang anses att kvinnan först måste  återfödas till man...  Kvinnan har också enligt vissa tolkningar lägre status än mannen och har (som vanligt!) det största ansvaret för barn och hem...
Vår förträfflige guide lotsade oss kunnigt in i de olika buddistiska tankegångarna och det blev upphov till många intressanta diskussioner bland oss deltagare inte minst om återfödelsen. Är det så att de mest fattiga har levat på ett dåligt sätt i tidigare liv och nu straffas?! Blir då inte detta ett sätt att försvara status quo? Å andra sidan måste ju alla bygga på sin goda karma (dina aktiva handlingar) för att återfödas till en högre nivå så då gäller det att behandla sina medmänniskor på ett bra sätt…Eftersom inga skyddsnät finns i samhället förutom din familj,  finner de rika och mer välbeställda möjlighet att bättra på sin karma genom olika välgörenhetsprojekt som vår lokala guide i Yangon t.ex, som skapat en skola i norra Burma.
Munkarna och deras kloster spelar en otroligt stor roll dels genom de skolor där man ger undervisning, dels som andliga rådgivare både i världsliga och religiösa frågor. Mandalay är något av ett munkcentrum och här finns ett buddistiskt universitet och ett jättekloster med flera tusen munkar. Det finns även nunnekloster om än i mycket mindre omfattning.  Att vara munk under en tid i livet anses som självklart och många män återgår till munklivet lite då och då under sitt liv. Varje morgon går de ut med sina risskålar för att samla in mat och man ger, som jag har förstått, av sitt fulla hjärta och efter sin förmåga. Här som i de flesta religioner,  " att ge av sitt goda, ger gott tillbaka"…
MahamuniBuddhan i Mandalay, ett ton tjockt lager av bladguld… så här nära får endast män komma...

Den viktigaste av Natsen. Här köade många för att via ett medium få skänka pengar och blommor

nunnor på väg...
Hundratals munkar av alla åldrar väntar på att få lämna sina matskålar
Äntligen frukost!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar