onsdag 25 mars 2015

Ave Maria

Bild ur en tysk bönbok från 1400-talet

I söndags hade vi en Maria konsert i Enskede kyrka. Få kvinnor har väl blivit så besjungen inom musiken, blivit föremål för otaliga målningar och skulpturer genom århundradena, hyllad och samtidigt ifrågasatt. I katolska kyrkan har Maria en oerhört viktig roll. Till henne kan man vända sig i livets alla skiften, hon vet vad det innebär att vara förälder, att utstå smärta, att lida, kort sagt att vara människa. Mer jordiskt förankrad än Jesus är hon lättare att närma sig. Jag tror att för speciellt kvinnor har hon betytt otroligt mycket i den annars alltigenom patrialkala kyrkan och hon tillsammans med andra kvinnliga helgon har skänkt kvinnor en legitimitet och en självklar plats inom tron. Även i den protestantiska kyrkan har Maria numera fått en större plats, och framför Mariaskulpturer tänds nu ljus och man firar särskilda mässor för henne. Även i Enskede kyrka ställde man för ett antal år sedan in den vackra Mariaskulpturen i kyrksalen. Den hade förut stått placerad i skymundan i bakre delen av kyrkan så där lite på sidan, lite bortgömd…
I dag är det Maria bebådelsedag. Det är nu ängeln Gabriel kommer och berättar för henne att hon ska föda Guds son…Först blir hon förskräckt, ja rent av rädd, sedan undrande, för hur ska detta ske? och sedan böjer hon sig i ödmjuk lydnad. Ett barn blir till…bara det i sig själv ett mirakel oavsett vad man tror och  alla dessa tusentals bilder av "bebådelsen" skildrar detta under som har fascinerat och fortsätter fascinera.
"The annunciation" Henry Ossawa Tanner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar